axouxeres e chisqueiros axouxeres e chisqueiros
Redeira

Redeira

37.50 EUR
Obra orixinal, 2017.
Tinta china. 
Papel Fabriano hotpress 300g.
22,9 x 30,5 cm
• • •
Original work, 2017.
Indian ink.
Fabriano hotpress paper 140lbs.
22,9 x 30,5 cm
• • •
Obra original, 2017.
Tinta china.
Papel Fabriano hotpress 300g.
22,9 x 30,5 cm


*Enmarcación artesanal | 15 - 20 días.
*Handcrafted frame | 15 - 20 days.